• większa czcionka
 • mniejsza czcionka
 • zmiana kontrastu
Menu

Nowy projekt z darmowymi szkoleniami językowymi i komputerowymi!

Plakat nowego projektu językowego

 

Fundacja Challenge Europe zaprasza mieszkańców województwa świętokrzyskiego w wieku powyżej 25 r. życia do wzięcia udziału w projekcie „Kwalifikacje językowe i cyfrowe szansą mieszkańców województwa świętokrzyskiego!”

Głównym celem projektu jest podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji 328 (181 K, 147 M) osób dorosłych w wieku 25 lat i więcej, które wykazują największą lukę kompetencyjną w zakresie TIK i języków obcych (język angielski, niemiecki, francuski) które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w powyższym zakresie, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa świętokrzyskiegow rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby z niepełnosprawnościami, w okresie od 05.2020 r. do 08.2021 r. poprzez:

 • Szkolenia z języków obcych wraz z egzaminami;
 • Szkolenia z zakresu umiejętności cyfrowych wraz z egzaminami;
 • Egzaminy z języków obcych oraz zakresu umiejętności cyfrowych dla osób, które posiadają umiejętności z zakresu języków obcych oraz umiejętności cyfrowych, jednak nie są one udokumentowane stosownym certyfikatem

Projekt skierowany jest do osób uczących się, pracujących lub zamieszkujących na obszarze województwa świętokrzyskiego, powyżej 25 roku życia i należących do co najmniej jednej z poniższych grup docelowych:

 • Osoby w wieku 50 lat i więcej;
 • Osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie na poziomie ISCED 3);
 • Osoby z niepełnosprawnościami.

Priorytetowo będą traktowane osoby:

 • Niepełnosprawne;
 • Kobiety;
 • Opiekujące się dzieckiem/osobą zależną.

 

 W ramach wsparcia oferujemy:

 • Szkolenia z zakresu języka angielskiego, języka francuskiego, języka niemieckiego zakończonych egzaminami;
 • Szkolenia z zakresu umiejętności cyfrowych wraz z egzaminami;
 • Walidację i certyfikację kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie ICT i języków obcych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Projektu

REGULAMIN PROJEKTU aktualizacja

 

Załączniki

FORMULARZ ZGLOSZENIOWY

ZAŚWIADCZENIE OD PRACODAWCY - dla osób pracujących

test j. angielski

test j. francuski

test j. niemiecki

test kurs komputerowy

Karta oceny formularza zgłoszeniowego

Oświadczenie Uczestnika/czki Projektu

Oświadczenie dane do SL 2014

Oświadczenie o niekorzystaniu z tej samej formy wsparcia

UMOWA NA REALIZACJĘ SZKOLENIA

 

Biuro projektu

Biuro projektu mieści się w siedzibie Fundacji Challenge Europe,

Al. IX Wieków Kielc 6/17 II piętro, 25-516 Kielce,

tel. 41 24 26 900 oraz 665 187 616

biuro@fundacjachallenge.org

kamila.orlinska@fundacjachallenge.org